Campagne tegen mensenhandel voor CoMensha • Friends for Brands • Brand Activation

Campagne tegen mensenhandel voor CoMensha

CoMensha roept in nieuwe campagne op om bij twijfel over mensenhandel altijd een melding te maken.

CoMensha, het landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel, merkt dat de afgelopen jaren steeds minder meldingen binnenkomen. Dit is zorgwekkend, omdat mensenhandel zelf niet afneemt. Meldingen zijn belangrijk om een compleet beeld te krijgen van mensenhandel in Nederland, slachtoffers in beeld te krijgen en deze vervolgens te kunnen helpen. CoMensha heeft daarom samen met Friends for Brands en Rauwkost een campagne ontwikkeld om het aantal meldingen te vergroten.

Mensenhandel komt in vele vormen

Mensenhandel is met gebruik van dwang een persoon uitbuiten. Dit gebeurt in verschillende vormen, zoals seksuele, arbeids- en criminele uitbuiting. In sommige gevallen is mensenhandel goed te herkennen, maar vaak zijn de signalen subtiel. De signalen variëren van het vertonen van angstig gedrag, tot niet over een identiteitskaart beschikken. Verschillende signalen gecombineerd duiden vaak op een geval van mensenhandel. Om een compleet beeld van een individuele situatie te vormen, is het dus van belang dat ieder signaal wordt gemeld. 

Jouw twijfel, iemands kans

Friends for Brands ontwikkelde een campagneconcept dat oproept om iedere twijfel van mensenhandel te melden. De campagne zet de signalen van mensenhandel centraal vanuit het perspectief van een potentiele melder. En roept op om de vermoedens hiervan altijd te melden; jouw twijfel is iemands kans. Op basis van dit concept ontwikkelt Rauwkost een serie campagne videos.

Launch campagne

De eerste video is op 18 oktober, de Europese Dag tegen Mensenhandel, gelanceerd. Omdat elke vorm van uitbuiting is te herkennen aan verschillende signalen, bestaat de campagne uit drie delen: seksuele, criminele en arbeidsuitbuiting. De eerste fase van de complete campagne zet seksuele uitbuiting centraal. Later zullen er nog twee fases volgen met video’s die de thema’s arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting centraal zetten.

Zelf twijfels?

Kijk voor meer informatie op comensha.nl/jouw-twijfel-iemands-kans. Hier staat onder andere hoe je mensenhandel herkent en welke signalen erbij horen, wat er gedaan wordt met een melding en tot slot hoe je melding maakt. Heb je zelf twijfels? Meld vermoedens van mensenhandel altijd! Bel CoMensha via 033 4481186. Is er acuut gevaar, bel dan altijd 112. Wil je liever anoniem blijven bel dan Misdaad Anoniem via 0800 7000.