NPRZ - Aan de bak • Friends for Brands • Brand Activation
NPRZ - Edson

NPRZ – Aan de bak

VMBO’ers laten kiezen voor een opleiding met een baangarantie

Rotterdam Zuid heeft op sociaaleconomisch gebied een achterstand op Rotterdam Noord, de andere grote steden en Nederland als geheel. Dit uit zich onder andere in het feit dat in Zuid de werkloosheid aanzienlijk hoger en de arbeidsparticipatie lager is dan elders. Daarom werkt het loopbaanontwikkelingsprogramma BRIDGE, van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, aan een toekomst waarin iedere jongere een baan heeft.

Veel jongeren hebben hun zinnen gezet op sectoren waarin banen verdwijnen, terwijl andere sectoren op zoek zijn naar nieuwe mensen. De oplossing: ‘Aan De Bak’-garanties uitdelen aan kinderen die kiezen voor een sector met veel kansen. Dit betekende dat 600 jongeren in Rotterdam Zuid al voordat ze met hun opleiding begonnen, garantie kregen op werk bij een werkgever in Rotterdam. ‘Aan De Bak’ maakt in één oogopslag duidelijk dat de huidige sectorkeuze langetermijngevolgen heeft en spreekt de jonge studenten van de Technische Hogeschool aan en wat voor hen belangrijk is.

De campagne is aanwezig waar de jongeren zijn (op scholen en in de wijk, o.a. via mobile zoning) en brengt de boodschap over in makkelijk verteerbare happen. Speciaal voor de ‘Aan De Bak’-garantie ontwikkelden we een online platform dat de scholieren 4 jaar lang helpt. Na het doen van een videoquiz krijg je hierop alleen informatie die passend is voor de loopbaan die bij je past: van open dagen tot programma’s en andere carrière-informatie. Je persoonlijk reisgenoot tijdens je loopbaanoriëntatie.